صرف فعل در فرانسه

افعال در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1401/12/16 1165

افعال در زبان فرانسوی سه زمان دارند:

Present

Past

Future

بین این سه زمان، هشت شکل فعل تقسیم شده است.

زمان حال فرانسوی فقط یک شکل فعل دارد:

    present | present

زمان گذشته فرانسوی از پنج شکل فعل تشکیل شده است:

imparfait | imperfect
passé antérieur | past anterior
passé composé | compound past
passé simple | simple past
plus-que-parfait | past perfect (pluperfect)

زمان آینده فرانسوی در دو نوع آمده است:

futur | future
futur antérieur | future perfect

دسته بندی افعال

علاوه بر گروه بندی زمان، صرف افعال را می توان به زمان های ساده و زمان های مرکب تفکیک کرد، که صرفاً به این بستگی دارد که چند کلمه در صرف آنها گنجانده شده است.

Présent, imparfait, passé simple, and futur are simple (one-word) verb conjugations.

Passé antérieur, passé composé, plus-que-parfait, and futur antérieur are compound (two-word) verb conjugations.

گروه بندی افعال خاص

فرم‌های فعل بسته به نحوه استفاده یا ترکیب آن‌ها به روش‌های مختلف دیگری ترکیب می‌شوند، به عنوان مثال،

Historical tenses
Literary tenses
Periphrastic tenses

فعل در مقابل حالت

زمان مربوط به زمان است، حالت (mood) مربوط به نحوه انجام آن فعل است.

     سه زمان وجود دارد: present, past, and future – they tell you when something happens این افعال به شما در مورد زمان رخ داد فعل می گویند.

     شش حالت نیز در کنار افعال به کار برده می شود که نشان می‌دهد گوینده چه احساسی نسبت به آنچه در حال رخ دادن است دارد: fact, supposition, command, possibility.

هر فعل دارای زمان و حالت است همانطور که در جدول زمانی فعل فرانسوی من می بینید، آنها با هم کار می کنند.

جدول افعال زبان فرانسه:

FUTURE TENSES

PRESENT TENSES

PAST TENSES

 

 

 

 

PERSONAL MOODS

future
future perfect

present

compound past
 simple past 
imperfect
pluperfect
 past anterior 

Indicative

( subjunctive )

subjunctive

past subjunctive
imperfect subj 
 pluperfect subj 

Subjunctive

( imperative )

imperative

past imperative

Imperative

( conditional )

conditional

past conditional
 past conditional 2 

Conditional

future infinitive

infinitive

past infinitive

IMPERSONAL MOODS Infinitive

future participle

present participle

present participle

Participle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان های خارجه ملل