حروف الفبا ترکی استانبولی

الفبای ترکی استانبولی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1401/12/23 1453

یادگیری الفبای ترکی یکی از اولین قدم هایی است که برای شروع باید بردارید. همچنین اگر الفبای ترکی را در ابتدا به خوبی یاد بگیرید، می‌توانید صداهای ترکی را تشخیص دهید، به خصوص صداهای متمایز که در الفبای زبان‌های دیگر وجود ندارند.

بیایید شروع کنیم!

الفبای ترکی از 29 حرف تشکیل شده است که شش حرف آن (Ü, İ, Ö, Ç, Ğ, Ş) در الفبای انگلیسی وجود ندارد. برعکس، سه حرفی که در الفبای انگلیسی (Q، X، W) وجود دارد ولی در الفبای ترکی وجود ندارد. از آنجایی که ترکی دو خط ندارد، تلفظ صحیح حروف آسان است. هر حرف یک صدای مجزا دارد که جدا از حروف همسایه تلفظ می‌شود. هیچ کدام از حروف همسایه روی هم تاثیر نمی گذارند.
 

 

تاریخچه الفبای ترکی

بسیاری از خط‌های مختلف توسط ترک‌ها در طول تاریخ استفاده شده است. Göktürk (اورهون)، اویغور، عربی و کریل برخی از حروف الفبای قدیمی هستند که ترک‌ها استفاده می‌کردند. در دوران عثمانی از خط عربی استفاده می‌شد که دارای الفبایی غنی از حروف صامت است. (زبان ترکی دقیقا برعکس است و دارای 8 مصوت است).

در سال 1928، اندکی پس از سقوط امپراتوری عثمانی، الفبای لاتین مورد استفاده قرار گرفت. قبل از خط عربی، الفبای گوکتورک (اورهون) تا قرن یازدهم توسط ترک‌ها استفاده می‌شد. گفته می‌شود که این الفبای باستانی برای صداهای زبان ترکی مناسب ترین است. (کلمات از راست به چپ مشابه خط عربی نوشته شده بودند). به عنوان مثال، ستون‌های قدیمی ترکی (کتیبه‌های اورخون) با الفبای گوکترک در حدود قرن هشتم نوشته شده‌اند.

آموزش زبان ترکی استانبولی

چند نکته در مورد حروف الفبای ترکی

1. g نرم (Yumuşak g) به طور کلی حرف قبلی را طولانی می‌کند.

به عنوان مثال، "Kağnı" (eng. tumbrel) ممکن است به عنوان "kaanı" شنیده شود یا "dimağ" ( ذهن، مغز) اغلب به عنوان "dimaa" شنیده می‌شود.

2. حروف با لهجه circumflex تلفظ مشابه با g ملایم اما با استثنا .

3. در آخر حرف k بین آوایی به ğ تبدیل می‌شود.

Kapak

درب

Kapak+ı < kapağı

Kapağı verebilir misin?

4. در برخی از گویش‌ها در آناتولی، k به صورت g تلفظ می‌شود. "Kapı" (eng. door) را می‌توان به عنوان "gapı" شنید، اما این بسیار غیر رسمی است و توصیه نمی شود.

5. Y با انگلیسی y کمی متفاوت است. به عنوان مثال، نحوه تلفظ کلمه "copia" در اسپانیایی بسیار شبیه به ترکی "kopya" است.

6. وام واژه هایی که c دارند با k نوشته می‌شوند.

Category > kategori

Coiffeur > kuaför

Complex > kompleks

فراموش نکنید که در الفبای ترکی "x" وجود ندارد، در عوض از "ks" استفاده شده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد الفبای ترکی، به صفحه انجمن زبان ترکی (TDK) مراجعه کنید.

Uppercase

Lowercase

Name

Name (IPA)

Value

English approximation

A

a

a

/aː/

/a/

As a in father

B

b

be

/beː/

/b/

As b in boy

C

c

ce

/d͡ʒeː/

/d͡ʒ/

As j in joy

Ç

ç

çe

/t͡ʃeː/

/t͡ʃ/

As ch in chair

D

d

de

/deː/

/d/

As d in dog

E

e

e

/eː/

/e/

As e in red

F

f

fe

/feː/

/f/

As f in far

G

g

ge

/ɟeː/

/ɡ/, /ɟ/

As g in got

Ğ

ğ

yumuşak ge

/jumuˈʃak ɟeː/

/ɰ/ ([ː], [.], [j])

H

h

he, ha

/heː/, /haː/

/h/

As h in hot

I

ı

ı

/ɯː/

/ɯ/

Somewhat like i in cousin; see Close back unrounded vowel

İ

i

i

/iː/

/i/

As ee in feet

J

j

je

/ʒeː/

/ʒ/

As s in measure

K

k

ke, ka

/ceː/, /kaː/

/k/, /c/

As k in kit

L

l

le

/leː/

/ɫ/, /l/

As l in love

M

m

me

/meː/

/m/

As m in man

N

n

ne

/neː/

/n/

As n in nice

O

o

o

/oː/

/o/

As o in more

Ö

ö

ö

/œː/

/œ/

As ur in nurse, with lips rounded

P

p

pe

/peː/

/p/

As p in pin

R

r

re

/ɾeː/

/ɾ/

As tt in American English better

S

s

se

/seː/

/s/

As s in song

Ş

ş

şe

/ʃeː/

/ʃ/

As sh in show

T

t

te

/teː/

/t/

As t in tick

U

u

u

/uː/

/u/

As oo in zoo

Ü

ü

ü

/yː/

/y/

Somewhat like eu in feud; see Close front rounded vowel

V

v

ve

/veː/

/v/

As v in vat

Y

y

ye

/jeː/

/j/

As y in yes

Z

z

ze

/zeː/

/z/

As z in zigzag

Q

q

/cuː/

W

w

X

x

iks

/ics/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


لینک های مرتبط :

آزمون تومر (TÖMER)

آزمون یوس (YÖS)

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان های خارجه ملل