قوانین جالب

عجیب ترین قوانین دنیا

مقاله 1400/02/18 647


1-در دست داشتن ماهی سالمون در انگلستان در شرایط مشکوک:قانون مشهور salmon act 1986 که مجلس انگلستان آنرا تصویب کرده است،اعلام میکند که در دست گرفتن ماهی سالمون در شرایط مشکوک غیر قانونی است.عجیب بنظر میرسد اما کاملا حقیقت دارد حتی معلوم نیست منظور از شرایط مشکوک دقیقا چیست؟

 

 
 


2-جویدن آدامس در سنگاپور:در میان فهرست طولانی مواردی که اجازه ورود به سنگاپور را ندارند نام آدامس نیز دیده میشود این قانون که جزء عجیب ترین قوانین دنیا هم هست،با هدف تمیز نگهداشتن مکان های عمومی وضع شده است البته آدامس های مخصوص بهداشت دندان و آدامس های حاوی نیکوتین از این قانون مستنثی هستند.