خدمات آموزشی

آزمون ÖSD

آزمون ÖSD

ÖSD_Österreichisches Sprachdiplom Deutsch یک سیستم آزمون و ارزیابی مورد تایید برای آلمان است که مهارت شما را در زبان آلمانی خواهد سنجید. امتحانات ÖSD عمدتاً بر جنبه‌های ارتباطی متمرکز است. آزمون های ÖSD با سطوح چارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها (CEFR) مطابقت دارد.

 

گواهی ÖSD برای موارد زیر مناسب است:

    اخذ مجوز اقامت (A1، الحاق خانواده)

    انجام توافقنامه یکپارچه سازی (A2 / B1)

    اخذ تابعیت اتریش (B1)

   استخدام در اتریش (AMS) و موسسات حرفه ای

    دسترسی به دانشگاه های اتریش (B2، C1 یا C2)


منابع آزمون ÖSD


 

 

 


 


منابع آزمون تولیمو (tolimo)

منابع آزمون تولیمو منابع آزمون تولیمو منابع آزمون تولیمو

 


منابع آموزشی آزمون UTEPT

 

 

 

 


منابع آزمون MSRT

 

منابع آموزش msrt منبع آزمون msrt

لینک های مرتبط :

آزمون گوته

زبان آلمانی را زیبا تدریس کن!

بهترین آموزشگاه تربیت مدرس زبان آلمانی

بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان های خارجه ملل